Hos Fonden I Reden har vi igennem mange år hjulpet børn og unge i mistrivsel til en ny start på livet.

Vi arbejder i et udviklende behandlingsmiljø, med relationerne som omdrejningspunktet.
Dels vores relationer til de anbragte børn & unge, deres indbyrdes relationer, og deres relationer til familien.
Alle voksne er i hverdagen vedholdende i samværsformen, hvor den enkelte guides i at se bag
mistrivselsadfærden og sætte ord på egne følelser og behov.

Hos os har de anbragte børn & unge en tryg, forudsigelig og indholdsrig hverdag med mulighed for skole og fritidsaktiviteter.
På afdelingen bliver der fejret fødselsdage og højtider, ligesom der tages på fælles weekendaktiviteter,
sommerferie samt en årlig skitur.

Hos os har vi forståelse for, at alle anbragte børn & unge er her af en grund. Vi har respekt for den enkeltes
baggrund og livshistorie og vi tilstræber hver dag at være troværdige, tydelige og omsorgsfulde
rollemodeller. For kun i tillidsfulde relationer kan vi i samarbejde med den unge, dennes familie og eksterne
samarbejdspartnere hjælpe den enkelte til at udvikle mod og tro på egne evner og en ny start i livet.

vi tror altid på en ny start

Hos
os
tror
vi på

 • Børn & Unge er værdifulde og har unikke egenskaber uanset forudsætninger.
 • Børn & Unge har en betydningsfuld stemme og retten til at være medskabere af eget liv.
 • Børn & Unge er ligeværdige, men ikke nødvendigvis ligestillede.
 • Børn & Unge har kompetencer og de bedste intentioner om at klare sig godt i livet.
 • Børn & Unges familie og netværk er en vigtig relation i den unges liv.
 • Børn & Unge trives bedst i et forudsigeligt, omsorgsfuldt og inkluderende miljø.
 • Børn & Unge har brug for omsorg og guidning af voksne.

derfor
er vi
sammen
om

 • At styrke børn & unges muligheder og kompetencer i livet ved at tilrettelægge en individuel og helhedsorienteret behandlingsindsats.
 • At være tydelige og aktive i at skabe et omsorgsfyldt, udviklende og inkluderende miljø. 
 • At være nysgerrige på den enkeltes livshistorie i hverdagens mødeøjeblikke samt igennem en tilrettelagt og fortløbende indsats.
 • At møde den enkelte med positive forventninger, hvorigennem de udvikler tro på egne evner, og bliver i stand til at tage medansvar for eget liv.
 • At udvikle familiens mulighed og evne til at være i dialog med hinanden.
 • At styrke samarbejdet på tværs af aktører for at skabe trygge og gode overgange til en ny start på
  den anden side af anbringelsen

ADMINSTRATION

Lindegade 58a
6070 Christiansfeld

Tlf.: 30 38 92 71

I REDEN

Sønder Ottinggade 24
6100 Haderslev

Tlf.: 30 38 92 74

SKOVBYVEJ

Skovbyvej 26a
6100 Haderslev

Tlf.: 92 92 26 07

ANNEKSET

Krusåvej 48,
6240 Løgumkloster

Tlf.: 92 92 48 90

WHISTLEBLOWER

Tryk her for at indsende oplysninger om bekymrende forhold vedrørende Fonden i Reden.

 

CVR-NUMMER: 40242139