Mål for opholdet​

Vi anser mistrivselsproblematikken som værende kompleks, og som et udtryk for en problemstilling, som kan være af forskellig karakter.

Derfor tror vi på, at det bedste behandlingsresultat opnås i et samspil af flere behandlingsmetoder, hvor der laves en konkret behandlingsplan for den enkelte. Behandlingsmetoder der er indarbejdet i hverdagen, som er tilrettelagt sådan, at den består af nogle tydelige rammer og forventninger til den enkelte.
Der er fastlagte aktiviteter i løbet af ugen, som den enkelte forventes at deltage i: den daglige undervisning, de terapeutiske tiltag, behandling, de huslige pligter m.m.

Der bliver altid udarbejdet en konkret behandlingsplan for den enkelte. Her fremgår konkrete handlemål for den enkelte, hvor det mange gange vil være målet, at barnet/den unge skal;

  • Styrke sine kompetencer til at indgå i styrkende sociale relationer
  • Få struktur på dagligdagen
  • Få løst op for problemer i netværk/familien.
  • Mestre psykiske problemer
  • Mestre skole eller arbejde

Ovenævnte bliver konkretiseret i en individuel behandlingsplan som sammenholdt med hjemmekommunens handleplansmål udgør omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde.
Behandlingsplanen samt handleplansmålene vil løbende blive evalueret og opfulgt i det daglige arbejde, og ved de planlagte opfølgningsmøde, sammen med sagsbehandleren. Vi tager naturligvis altid udgangspunkt i handleplanen, som sagsbehandleren har udarbejdet.

citat

"Det var altafgørende for mig, at der var så meget struktur i min dagligdag – og de voksne hjalp med at holde fast i rytmen."

Relationsarbejde

Vi mener det er afgørende, at der bliver skabt en tillidsfuld og tryg relation til barnet og den unge. Der skal skabes en kontakt og tillid mellem den anbragte og de voksne – en kontakt som bliver forudsætningen for, at den enkelte samarbejder og kan fastholdes i behandlingen.

Relationsarbejdet indebærer:

  • At de voksne bruger den tid, som er nødvendig, for at etablere en god relation til den unge – en proces som kan være tidskrævende, og som ikke kan fremskyndes
  • Et vedholdende fokus på at møde den enkelte unge med anerkendelse og respekt og ikke som et undersøgelsesobjekt eller et sagsnummer.

En fast samtalepartner

Vi tror på, at en ung profiterer af tæt og tillidsfuld voksenkontakt, hvor den anbragte og samtalepartneren udvikler et godt kendskab til hinanden. Kendskabet og tilliden er afgørende for, at den unge tør påbegynde den personlige udvikling, som er essensen for anbringelsen. Ligesom det bidrager til en ”familie-lignende” situation, hvor den unge har én primær voksen at knytte sig til.


”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”


K.E. Løgstrup

Narrativ tilgang og metode

I vores arbejde tager vi afsæt i den narrative tilgang, hvor fortællinger forstås som værende identitetsskabende. Vi forstår menneskers identitet som værende hverken fast eller entydig. Gennem de fortællinger vi har om os selv, skaber vi vores identitet. Essensen i vores arbejde er derfor at skabe nye fortællinger om de unge, som indeholder nye vinkler – fortællinger som er skabende.

I livshistoriearbejdet skabes der nye fortællinger om den unge.”

Livshistoriearbejdet er en fast del af vores tilgang, og den unge vil fra opstart til endt forløb have en ugentlig samtale med sin samtalepartner, hvor der arbejdes med livshistorien ud fra den narrative tilgang.

Sammen med samtalepartneren, opsøger den unge sin barndom og misbrugstid. Den unge fortæller om, skriver om, tager ud og besøger, fotograferer, tegner, strukturerer og danner overblik over sin egen fortid, og ender med at have en mappe med sit eget liv i ord og billeder. En proces vi mener, er altafgørende for den unges erkendelse – og dermed evne til fortsat at holde sig ude af misbruget. Det er vanerne, den sociale arv og de ”forkerte” valg der skal op til overfladen – det skal erkendes, førend behandlingen får den hensigtsmæssige effekt.

Det fælles grundlag for livshistoriearbejdet er: Bogen ”Fra fucking barndom til fed fremtid” med tilhørende arbejdsmappe. Udarbejdet og udgivet af Annette Friborg.

Michael white

Vores identitet er ikke andet end skrøbelige narrativer, der kan eroderes, men også omformes og styrkes.

INDDRAGELSE & SUNDHED

INDDRAGELSE

Vi lægger vægt på at inddrage barnet/den unge i aftaler om udvikling, mål og aktiviteter.

Det kan være aktiviteter med andre i huset eller fritidsaktiviteter ude af huset. På møder og i udviklingssamtaler har du mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, indkøb af spil, mad, ferieture og udflugter. Vi drøfter også, hvad skal der ske i hverdagen og weekenden, vores regler og normer samt aftaler om værelser, fællesrum og hvor det forventes, at du giver en hånd med.

Du skal opleve at blive set og hørt, og at vi har fokus på anerkendelse og ressourcer. Hvad er der brug for at lære, hvem kan hjælpe og hvordan? Du skal opleve, at vi er nysgerrige på dig, hvor du kommer fra, og hvad du gerne vil opnå.

SUNDHED

Vi har kun én krop, så den skal vi behandle godt. I Reden lægger vi vægt på, at du som barn og ung lever et naturligt sundt liv og passer på dit helbred. Derfor sørger vi for, at du får god og sund mad, og vi gør naturligvis også plads til dine livretter. Motion og bevægelse er godt for dig, ligesom din personlige hygiejne er vigtig. Vi har en holdning til rygning, alkohol og stoffer. Vi synes ikke, det er fedt, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at holde dig væk fra det.

Hvis du har en sygdom, der kræver medicin, så hjælper vi dig med det, men det er din egen læge, der bestemmer, hvilken medicin du skal have.

ADMINSTRATION

Lindegade 58a
6070 Christiansfeld

Tlf.: 30 38 92 71

I REDEN

Sønder Ottinggade 24
6100 Haderslev

Tlf.: 30 38 92 74

SKOVBYVEJ

Skovbyvej 26a
6100 Haderslev

Tlf.: 92 92 26 07

ANNEKSET

Krusåvej 48,
6240 Løgumkloster

Tlf.: 92 92 48 90

WHISTLEBLOWER

Tryk her for at indsende oplysninger om bekymrende forhold vedrørende Fonden i Reden.

 

CVR-NUMMER: 40242139