For børn, unge & familier

Nogle gange skal du have lidt hjælp. Som barn, som ung eller som familie. Når det hele er gået lidt i hårdknude, kan det være rigtig godt at få en støttende hånd til at komme videre med sit liv.

I Reden tilbyder hjælp til børn, unge og familier, der har det svært. Det kan der være mange grunde til. Vi er særligt gode til at hjælpe familier, der i hverdagen kæmper med virkningerne af f.eks. ADHD, Aspergers, angst, fobier eller andre ting, der udfordrer de sociale relationer i hverdagen.

Vi arbejder på, at du oplever maksimalt nærvær og tryghed i din kontakt til os. Det kan du læse mere om på siden her.

Velkommen I Reden

Når du som barn, ung eller pårørende kommer til I Reden vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at du oplever og mærker, at vi brænder for at hjælpe dig. Vi vil altid tage udgangspunkt i din situation og støtte med det, som vi bliver enige om kan gøre en positiv forskel for dig og din familie. Vi har prøvet lidt af hvert, men vi ved og har respekt for, at din situation er unik. Vi vil bringe vores erfaring og metoder i spil, så du kan komme tættere på dine mål.

I starten vil du nok være lidt spændt, nervøs og måske bange, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig tryg og som en del af vores fællesskab. Du får en fast kontaktperson, som sørger for, at du får en god start og i de første 3 måneder bruger vi ekstra meget tid på at sikre, at du har det godt med at være hos os I Reden.

Traditioner

Vi kan godt lide traditioner, og du vil opleve, at vi sørger for at holde dem i hævd.
Vi synes, at det er gode og hyggelige holdepunkter i livet.

Det kan være alt fra fejring af fødselsdage, jul, påske og St. Bededag til en dejlig sommerfest
med hele familen samlet

Højtider og traditioner er forskellige fra familie til familie, og vi har vores egne traditioner,
som vi glæder os til at holde med dig.

Sundhed

Vi har kun én krop, så den skal vi behandle godt. I Reden lægger vi vægt på, at du som barn og ung lever et naturligt sundt liv og passer på dit helbred. Derfor sørger vi for, at du får god og sund mad, og vi gør naturligvis også plads til dine livretter. Motion og bevægelse er godt for dig, ligesom din personlige hygiejne er vigtig. Vi har en holdning til rygning, alkohol og stoffer. Vi synes ikke, det er fedt, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at holde dig væk fra det.

Hvis du har en sygdom, der kræver medicin, så hjælper vi dig med det, men det er din egen læge, der bestemmer, hvilken medicin du skal have.

Inddragelse af børn og unge

Vi lægger vægt på at inddrage barnet/den unge i aftaler om udvikling, mål og aktiviteter.

Det kan være aktiviteter med andre i huset eller fritidsaktiviteter ude af huset. På møder og i udviklingssamtaler har du mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, indkøb af spil, mad, ferieture og udflugter. Vi drøfter også, hvad skal der ske i hverdagen og weekenden, vores regler og normer samt aftaler om værelser, fællesrum og hvor det forventes, at du giver en hånd med.

Du skal opleve at blive set og hørt, og at vi har fokus på anerkendelse og ressourcer. Hvad er der brug for at lære, hvem kan hjælpe og hvordan? Du skal opleve, at vi er nysgerrige på dig, hvor du kommer fra, og hvad du gerne vil opnå.

Dagsrytme

Vi har en dagsrytme som en almindelig familie. Der er sengetider, måltider, skoletider, legetider og mange andre tider, der skal passes ind i en helt almindelig hverdag. Vi tilstræber som sagt at gøre det på en måde, der er så tæt på, hvad du kan opleve i en almindelig velfungerende familie. Det vil sige, at der er plads til både pjat og pligter – sammen. Service og forpligtelser. Alle bidrager og nyder godt af en fælles indsats for at få det hele til at fungere. Det kan kun lade sig gøre ved, at vi taler om tingene, og har – og holder – vores aftaler med hinanden.

 

Aktiviteter og muligheder

At være barn og ung I Reden rummer mange gode muligheder for at dyrke aktiviteter, som du brænder for. Vi tager på ture i skoven den ene dag og udfordrer hinanden i et af de mange computerspil den næste dag. Hvis du vil gå til sport, spejder eller en tur på biblioteket, så er det op til dig. Og hvis du er til løbehjul eller skateboards hjælper vi også med det.

Kommunikation

Kommunikation er vores vigtigste kompetence. Hver dag skrives der dagbog om det enkelte barn/ung på Planner. Intranetsystemet bruges også til voksenbeskeder. Vi har en aftalemappe til eksempelvis specielle weekendaftaler, oplysninger om fritidsaktiviteter, kontaktpersoner i sportsklubber osv.

Vores kalender og e-mail er vigtige redskaber til at huske dagens opgaver og aktiviteter.

Personalemøder og supervision bruges til information – videregivelse af oplevelser, læring,
undervisning og udveksling af erfaringer fra dagligdagen. Vi er i dialog om pædagogikken.

I forbindelse med børne- og ungemøderne udarbejdes der et referat til at fastholde indtrykkene.
Voksne, børn og unge har muligheden for at anvende e-mail og internettet.

I forhold til eksterne samarbejdspartnere har vi faste procedurer for,
hvordan de informeres og hvor hyppigt.

Behandlingsplan

Vi tilrettelægger en individuel behandlingsplan for de udsatte unge med afsæt i den enkeltes individuelle samlede situation. 

Med inspiration i den narrative og den læringsteoretiske tilgang samt pædagogisk arbejde anvender vi en kombination af flere forskellige metoder i et forløb med den anbragte unge.