I Reden

Fonden I Reden ligger i et stort hyggeligt hus i Haderslev, hvor vi arbejder på at skabe de mest hjemlige, optimale og trygge rammer for børn og unge i alderen fra 8-23 år. De kan være ramt af psyko-sociale problemer, omsorgssvigt eller tilknytningsforstyrrelser.

De er ofte præget af at være kontaktsvage, angste, appellerende, konfronterende eller depressive. For fleres vedkommende er der tale om deciderede diagnoser som ADHD, PTSD, Aspergers, tilknytningsforstyrrelser m.v.

Vores fokus er derfor at styrke den enkeltes evne til at kommunikere og dermed skabe flere og bedre relationer. Det gør vi ved at tilbyde aktiviteter og fællesskab i et mentaliserende og spejlende miljø, men der er også mulighed for at trække sig fra fællesskabet og bruge lidt tid i eget værelse. I Reden har mulighed
for at tilbyde efterværn helt frem til det
23. år.

I Reden har vi fokus på

Barnets eller den unges historie og relationer

At barnet eller den unge bliver set, hørt og inddraget

At der er plads til at vise sorg, vrede og glæde

At styrke ressourcer og skabe succeser og øget selvværd

Det gode og det svære

For børn, unge & familier

Læs mere om, hvordan vi arbejder for og med dig.

Læs Mere

Den faglige kvalitet

Vi insisterer på at skabe forbedring, og det gør vi ikke mindst med vores faglighed.

Læs Mere