Den faglige kvalitet

Faglig kvalitet

I Redens tilbud bygger på kombinationen af vores mange forskellige faglige kompetencer, vores brede netværk og en anerkendende tilgang, der er rodfæstet i vores stærke værdisæt.

I den daglige støtte anerkender vi, at vores børn, unge og familier udvikler sig, og at der er behov for, at vi er fleksible og tilpasser vores indsats. Fælles for alle vores tilbud er, at det handler om at give den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt og på den optimale måde. Dette sker naturligvis altid i overensstemmelse med de aftaler, som vi har lavet med de indskrivende kommuner.

Værdier

Vores arbejde bunder og vokser i nogle stærke værdier, som vi arbejder med og for hver eneste dag. Vi ønsker at fremstå og være kendt som oprigtige, imødekommende, rummelige og ikke mindst vedholdende. Fordi vi insisterer på at forstå og forbedre og dermed hjælpe den enkelte – til gavn for alle.

Kompetenceudvikling

Vores engagerede og specialiserede medarbejderes faglighed giver en samlet løsning, der er unik på vores felt. Man kan sige, at vi har en specialiseret mangfoldig faglighed. En faglighed, som vi konstant arbejder på at forny og forbedre. Kompetenceplaner, udviklingsaktiviteter, individuelle og fælles MUS - Medarbejder Udviklings Samtaler – samt supervision er nogle af de værktøjer, vi benytter for hele tiden at kunne levere det optimale tilbud til børn, unge, deres familier og de indskrivende kommuner.

Visitation og indslusning

I Reden har et struktureret forløb til at sikre bedst mulig visitering og indslusning. Vi investerer meget tid og mange kræfter i at forstå udfordringen for det enkelte barn/den unge og familien og på at tale mulige indsatser igennem med såvel visiterende myndighed som familien. Forventningsafstemning og klare aftaler om, hvad der skal ske, er hjørnesten i vores arbejde. Vores princip hedder ”forundring – forståelse –forbedring” Og det bringer vi ofte og gerne i spil.
I forhold til alle parter i processen.

Hvis vi når frem til, at vi skal arbejde sammen,
så gør vi ligeledes rigtig meget ud af, at alle er trygge
i processen. Fra første til sidste dag. Kontakt gerne forstander Sandie Planitzer , hvis du vil høre mere om den konkrete proces.

Sundhed

Et sundt liv i balance er vores mål, og derfor arbejder vi konstant på at skabe fundamentet for sund trivsel og vækst hos vores unge. I udviklingssamtalerne – og derfor også i hverdagen – indgår det sundhedsfremmende som en naturlig del af vores fokus på den unges fysiske og psykiske sundhed. Afpasset til den enkeltes alder taler vi om alt fra sex og samliv, rygning og stoffer til kost og motionsvaner. I det omfang, der er behov for medicinering, er det aftalt med den enkeltes egen læge, og medicinen opbevares og udleveres under optimale og kontrollerede forhold.

Beredskabsplaner

I Reden arbejder vi ud fra devisen om at tro på det bedste, men at være forberedt på det værste. Derfor har vi udarbejdet beredskabsplaner for alle relevante forhold, der kan opstå i vores dagligdag. Alt fra brand, ulykker, sorg og krise til vold og seksuelle overgreb. Vi har taget stilling til, hvordan vi håndterer den slags bedst muligt, og du kan få indsigt i vores planer ved at rette henvendelse til forstander Sandie Planitzer.

Ledelse og Vision

Vi arbejder konstant på at være en attraktiv arbejdsplads, der har og tiltrækker de bedste pædagoger og ansatte i bred forstand. Mennesker, der tænder på og lever for vores brændende passion om at skabe et bedre liv for udsatte børn, unge og deres familier. Hvis du vil være en del af holdet eller på anden måde deler vores passion, så tag kontakt til forstander Sandie Planitzer .

Behandlingsplaner

Vi tilrettelægger en individuel behandlingsplan for de udsatte unge med afsæt i den enkeltes individuelle samlede situation. Med inspiration i den narrative og den læringsteoretiske tilgang samt pædagogisk arbejde anvender vi en kombination af flere forskellige metoder i et forløb med den anbragte unge.